POKOS

  • Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.
  • V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.
  • Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.
  • Krajské vojenské velitelství plánuje v roce 2018 školení POKOS ve dvou termínech: 23. 5. 2018 a 10. 10. 2018. Zájemci z řad učitelského sboru základních škol se mohou přihlásit na toto bezplatné školení do 11. 5. 2018 a do 27. 9. 2018 na e-mailové adrese kvv.hradeckralove@army.cz
  • Kontaktní osoba major Zdeněk ČERMÁK tel. 973 251 441 , mobil 724 801 243.

Nahoru