O nás

Krajské vojenské velitelství Hradec Králové

 

je orgánem pro zabezpečení obrany teritoria Královéhradeckého kraje, mobilizační rozvinutí vytvářených teritoriálních jednotek a koordinaci úkolů při řešení krizových situací ve stanoveném obvodu působnosti.

Nadřízeným orgánem KVV Hradec Králové je Sekce plánování schopností MO ČR Praha.

Krajské vojenské velitelství Hradec Králové sídlí na Velkém náměstí č.p. 33, telefon na stálou službu je 973251410, číslo faxu je 973251472.

Rozkazem ministra obrany ČR byl dnem 1.9.2011 ustanoven do funkce ředitele Krajského vojenského velitelství Hradec Králové plukovník Ing. Karel FILIP, Ph.D.

 

 

Hlavní úkoly Krajského vojenského velitelství Hradec Králové

 

K hlavním úkolům zejména patří:

  • vyhodnocuje charakteristiku území stanoveného obvodu působnosti z hlediska jeho ochrany a obrany,
  • v souladu s rozhodnutím Sekce plánování schopností MO ČR při realizaci požadavků územních orgánů státní správy plánuje použití podřízených jednotek územní obrany při řešení otázek obrany a ochrany teritoria,
  • zabezpečuje kontakty a koordinaci zahraniční spolupráce v rámci teritoria krajského vojenského velitelství,
  • koordinuje činnost s územními orgány státní správy, útvary a zařízeními, které působí v obvodu působnosti krajského vojenského velitelství při krizových situacích, za stavu ohrožení státu a válečného stavu,
  • ve stanoveném rozsahu plánuje a organizuje opatření poskytování podpory civilním orgánům součástmi AČR k eliminaci nevojenských ohrožení s důrazem na provádění záchranných prací a plnění humanitárních úkolů v případě pohrom a katastrof,
  • řídí a koordinuje činnost jednotek a součástí AČR při poskytování podpory civilním orgánům, organizuje jejich všestranné logistické a ostatní zabezpečení,
  • udržuje a zabezpečuje úzkou součinnost se složkami státní správy, civilní samosprávy a představiteli složek IZS pro plánování a zabezpečování jejich podpory součástmi AČR při eliminaci nevojenských ohrožení na teritoriu působnosti KVV,
  • vede evidenci osob podléhajících branné povinnosti a provádí odvodní řízení,
  • vyřizuje žádostí občanů o vstup do aktivní zálohy,
  • vyřizuje pohledávky armády u občanů.

 

Nahoru