Úvodní stránka > Aktuality > "Skalička 2018"

"Skalička 2018"

V  sobotu dne 25. srpna 2018 proběhl ve Skaličce u Hradce Králové slavnostní nástup vojsk a bitevní ukázka k připomenutí konce 1. světové války a vzniku ČSR. Celá akce byla organizovaná Obcí Skalice ve spolupráci s vojenskými historickými kluby jejichž členové jsou často i příslušníky pěší roty aktivní zálohy. Za Krajské vojenské velitelství Hradec Králové byl přítomen podplukovník Ing. Miloslav Báča.

Fotogalerie

Nahoru