Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení HRADBA 2018

Cvičení HRADBA 2018

Příslušníci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové se zúčastnili celoarmádního cvičení HRADBA 2018 ve dnech 9. – 15. 4. 2018. Po stmelení jednotky ve vojenském újezdu Libavá se výcvik přesunul do prostor střelnice DUKLA Hradec Králové - Malšovice. Cvičení bylo zaměřeno na odborné stmelení jednotky, střežení objektů důležitých pro obranu státu a posílení hlídek Policie České republiky ve městě Hradec Králové.

Dne 13. 4. 2018 se v areálu střelnice uskutečnila ukázka spolupráce příslušníků aktivní zálohy a Policie České republiky pro městské a krajské zastupitele a komise místních samospráv, představitele jednotlivých složek IZS a dalších útvarů v posádce Hradec Králové. Ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník Ing. Karel Filip, Ph.D. zde mimo jiné přivítal i nově jmenovaného zástupce ředitele Agentury vojenského zdravotnictví plk. Ing. Jaromíra Mitáše, vedoucího trenéra ASC Dukla mjr. Mgr. Radka Jančíka, europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského, hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a ředitele Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. Davida Fulku. Poděkování za úspěch celé akce patří především armádnímu sportovnímu centru DUKLA Hradec Králové, které zapůjčilo vojenský areál k provedení ukázky.

Fotogalerie

Nahoru