Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení aktivní zálohy

Cvičení aktivní zálohy

Ve dnech 12. – 17. 12. 2017 proběhlo cvičení pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové. Tohoto výcviku se zúčastnilo celkem 11 příslušníků pěší roty aktivní zálohy a 2 příslušníci Krajského vojenského velitelství Hradec Králové, jejichž hlavním úkolem bylo dané cvičení koordinovat. Pro cvičení bylo vybráno prostředí Centra biologické ochrany Těchonín, které svým zázemím poskytlo naprosto ideální podmínky jak po stránce ubytování, stravování, tak vnitřních i venkovních prostor k vedení výcviku. Během týdenního cvičení si příslušníci AZ zopakovali hlavní tematické okruhy ze vševojskové přípravy, při praktických zaměstnáních si vyzkoušeli činnost se spojovacími prostředky, práci s mapou a samozřejmě manipulaci s přidělenými zbraněmi. Část přednášek byla zaměřena na oblast střelecké přípravy s hlavním cílem na osvojení si nauky o zbrani, manipulace se zbraní, rozložení a složení zbraní, znalost bezpečnostních opatření, činnosti na palebné čáře atd. V rámci rozvoje vytrvalosti měli možnost poznat blízké okolí Těchonína, které zasahuje do pásma hraničních opevnění. Velkým zpestřením výcvikového bloku byla určitě i exkurze do útrob hlavního bloku Centra biologické ochrany Těchonín, které se u cvičících setkalo s obrovským ohlasem. Během cvičení se podařilo splnit veškeré cíle, které byly před příslušníky AZ postaveny. Přístup cvičících byl naprosto příkladný a jednotka se projevovala jako velice kompaktní a fungující.

Fotogalerie

Nahoru